Sketching for

Real Construction

新闻

淮安

板闸商业区

2014

2020-08-13

淮安板闸商业区2014

2020-08-13

新闻

常州

金坛海玛公园规划

2020

2020-08-12

常州金坛海玛公园规划2020

2020-08-12

新闻

内江

椑木新城

啤酒小镇

2020

2020-08-12

内江椑木新城啤酒小镇2020

2020-08-12

新闻

上海

大名鞋城改造研究

2020

2020-08-12

上海大名鞋城改造研究2020

2020-08-12

新闻

扬州180地块

商业研究

2020

2020-08-12

扬州180地块商业研究2020

2020-08-12

新闻

日照

啤酒小镇核心区

2019

2020-08-12

日照啤酒小镇核心区2019

2020-08-12

新闻

乌镇

数字谷

2019

2020-08-12

乌镇数字谷2019

2020-08-12

新闻

松江

西部科技园

C01单元规划

2019

2020-08-12

松江西部科技园C01单元规划2019

2020-08-12

新闻

徐家汇

农药研究所改造

2018-2019

2020-08-12

徐家汇农药研究所改造2018-2019

2020-08-12

新闻

扬州科宇地块

商业研究

2019

2020-08-12

扬州科宇地块商业研究2019

2020-08-12

新闻

镇江

第一楼街片区

城市设计

2017-2020

2020-08-12

镇江第一楼街片区城市设计2017-2020

2020-08-12

新闻

奉贤私人会所2017

2020-08-12

奉贤私人会所2017

2020-08-12

新闻

安吉蝴蝶农村2018

2020-08-12

安吉蝴蝶农村2018

2020-08-12

新闻

东旭张家口星云之城2017

2020-08-12

东旭张家口星云之城2017

2020-08-12

新闻

杨浦区

勤海菜场改造

2018

2020-08-12

杨浦区勤海菜场改造2018

2020-08-12

新闻

海尔总部基地

2017-04-12

海尔总部基地

2017-04-12

新闻

沈阳豫园商城

2017-04-12

沈阳豫园商城

2017-04-12

新闻

淮安扳闸商业风情街2014

2017-03-20

淮安扳闸商业风情街2014

2017-03-20

新闻

宁波办公综合体2012

2017-03-20

宁波办公综合体2012

2017-03-20

新闻

南宁万达广场立面设计2012

2017-03-20

南宁万达广场立面设计2012

2017-03-20

新闻

柳州文昌酒店超高层2013

2017-03-20

柳州文昌酒店超高层2013

2017-03-20

新闻

徐州万科梧桐地铁上盖2015

2017-03-20

徐州万科梧桐地铁上盖2015

2017-03-20

新闻

申江总部大楼2015

2017-03-20

申江总部大楼2015

2017-03-20

新闻

张家港沙钢综合体2010

2017-03-20

张家港沙钢综合体2010

2017-03-20

新闻

松江金融聚集区城市设计2015

2017-03-20

松江金融聚集区城市设计2015

2017-03-20

新闻

三亚月亮岛综合体2013

2017-03-20

三亚月亮岛综合体2013

2017-03-20

新闻

浦发地产上海高级公寓2015

2017-03-20

浦发地产上海高级公寓2015

2017-03-20

新闻

淮安扳闸商业风情街2014

2017-03-20

淮安扳闸商业风情街2014

2017-03-20